BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
718 Åland Stat mgt
438 LumparlandDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lumparlands skola, matsalen, Kyrkvägen 28 194 170 364 160 144 304
Totalt Lumparland
    194 170 364 160 144 304