BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
433 LoppiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lopen kunnantalo, kokoushuon, Yhdystie 5 1588 1584 3172 1312 1353 2665
002 Läyliäisten koulu, Koulutie 3 1126 984 2110 874 781 1655
003 Länsi-Lopen koulu, Topenontie 145 327 272 599 272 236 508
004 Launosten koulu, Kartanontie 8 1004 953 1957 751 698 1449
Totalt Loppi
    4045 3793 7838 3209 3068 6277