BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
444 LojoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ristin koulu, Tynniåsvägen 1 2119 2062 4181 1778 1720 3498
002 Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56 2585 2617 5202 2025 2060 4085
003 Seniorservicecentret, Ojamogatan 34 2779 2958 5737 2295 2543 4838
004 Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3 2702 2693 5395 2080 2053 4133
005 Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15 2474 2465 4939 1931 1925 3856
006 Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4 2343 2930 5273 2055 2653 4708
007 Karjalohjan koulu, Koulukuja 10 679 652 1331 538 554 1092
008 Roution koulu, Barrskogsvägen 4 1608 1583 3191 1333 1326 2659
009 Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26 1824 1731 3555 1410 1307 2717
010 Sammatin koulu, Lohilammentie 5 788 803 1591 612 612 1224
011 Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3 1488 1412 2900 1220 1150 2370
012 Pusulan koulu, Kaukelantie 1 1397 1386 2783 1162 1152 2314
Totalt Lojo
    22786 23292 46078 18439 19055 37494