BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
430 LoimaaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhteiskoulu, Puistokatu 16 1852 1973 3825 1533 1640 3173
002 Keskuskoulu, Kalevalankatu 12 1856 2152 4008 1593 1867 3460
003 Hirvikosken kirjasto, Hirvikoskentie 225 2025 1877 3902 1684 1552 3236
004 Alastaron kunnantalo, Loimijoentie 74 1528 1427 2955 1291 1188 2479
005 Mellilän terveysasema, Melliläntie 109 623 535 1158 528 455 983
Totalt Loimaa
    7884 7964 15848 6629 6702 13331