BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
425 LimingoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lakeustalo, Liminganraitti 10 3519 3328 6847 2356 2206 4562
002 Tupoksen koulu, Sortavalantie 1 1711 1652 3363 990 933 1923
Totalt Limingo
    5230 4980 10210 3346 3139 6485