BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
420 LeppävirtaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1390 1396 2786 1157 1181 2338
002 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1043 1162 2205 890 1021 1911
003 Konnuslahden koulu, Rautalahdentie 10 364 295 659 315 253 568
004 Kurjalan koulu, Kurjalanrannantie 1230a 163 152 315 130 113 243
005 Niinimäen Seurapirtti, Niinimäentie 239 258 237 495 230 206 436
006 Näädänmaan kylätalo, Näädänmaantie 239 133 119 252 125 112 237
007 Oravikosken koulu, Koulukaarre 2 674 603 1277 535 494 1029
008 Sorsakosken Seurala, Sorsakoskentie 12 496 471 967 438 414 852
009 Timolan koulu, Timolantie 350 268 234 502 200 183 383
Totalt Leppävirta
    4789 4669 9458 4020 3977 7997