BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
418 LempääläDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kuljun koulu, Tampereentie 262 2413 2328 4741 1733 1649 3382
002 Moision koulu, Vanattarantie 1 2765 2806 5571 1915 1977 3892
003 Lempoinen, kunnanhallituksen, Tampereentie 6 1934 2291 4225 1585 1943 3528
004 Lempoisten koulu, Koulutie 8 1971 1970 3941 1431 1406 2837
005 Säijän koulu, Säijän Yhdystie 212 554 538 1092 415 384 799
006 Sääksjärven koulu, Tampereentie 422 1010 1003 2013 803 795 1598
007 Sääksjärven nuorisotalo, Tampereentie 426 987 952 1939 736 740 1476
Totalt Lempäälä
    11634 11888 23522 8618 8894 17512