BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
718 Åland Stat mgt
417 LemlandDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommungården, Kommunrundan 7, Söderby 854 847 1701 651 653 1304
002 Daghemmet Saltkråkan, Norråkersvägen 68, Järsö 174 174 348 129 143 272
Totalt Lemland
    1028 1021 2049 780 796 1576