BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
410 LaukaaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pääkirjasto, Vuojärventie 2 3325 3530 6855 2480 2702 5182
002 Vihtavuoren koulu, Koulutie 2 1329 1275 2604 950 914 1864
003 Leppäveden uusi koulu, Tiituspohjantie 50 1716 1638 3354 1199 1139 2338
004 Laurinkylän koulu, Laurinkyläntie 5 1623 1563 3186 1289 1265 2554
005 Vehniän koulu, Vehniän kylätie 166 481 486 967 359 344 703
006 Kuusan koulu, Suolahdentie 689 1038 896 1934 782 658 1440
Totalt Laukaa
    9512 9388 18900 7059 7022 14081