BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
440 LarsmoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Risö skola, Storströmsgränden 28 899 823 1722 640 596 1236
002 Huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2 830 832 1662 573 570 1143
003 Näs skola, Näsvägen 19 507 479 986 296 297 593
004 Bosund skola, Skolvägen 13 560 496 1056 348 320 668
Totalt Larsmo
    2796 2630 5426 1857 1783 3640