BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
407 LappträskDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hindersby-Bäckby jaktdepå, Hindersbyvägen 535 304 268 572 256 219 475
002 Kapellby skola, Lappträskvägen 45 565 600 1165 464 495 959
003 Porlammin taitotalo, Skolstigen 4 229 233 462 201 196 397
004 Pockar ungdomsföreningslokal, Valskvarnsvägen 15 213 200 413 178 161 339
Totalt Lappträsk
    1311 1301 2612 1099 1071 2170