BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
403 LappajärviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
010 Rantakankaan koulu, Koulutie 34a 271 248 519 231 213 444
020 Valtion virastotalo, valtuus, Kärnäntie 11 1002 986 1988 824 829 1653
030 Länsirannan koulu, Ylirannantie 89 247 236 483 208 213 421
Totalt Lappajärvi
    1520 1470 2990 1263 1255 2518