BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
400 LaitilaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Keskuskatu 30 2115 2260 4375 1748 1903 3651
002 Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11 2194 2004 4198 1741 1572 3313
Totalt Laitila
    4309 4264 8573 3489 3475 6964