BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
399 LaihelaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kylänpään koulu, Iippomäentie 2 380 344 724 317 275 592
002 Isonkylän koulu, Isonkyläntie 20 431 397 828 346 301 647
003 Perälän koulu, Wiikintie 1 970 956 1926 710 716 1426
004 Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 759 800 1559 623 669 1292
005 Laihian nuorisoseura, Iipposentie 3 1155 1136 2291 845 885 1730
006 Hulmin koulu, Hulmintie 28 371 320 691 285 242 527
Totalt Laihela
    4066 3953 8019 3126 3088 6214