BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
257 KyrkslättDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sjökulla skola, Sjökullavägen 285 1369 1313 2682 1107 1044 2151
002 Veikkolan koulu, Sportstigen 7 2939 2952 5891 2156 2207 4363
003 Nissnikun koulu, yläkoulu, Masabyvägen 268 3823 3890 7713 2761 2795 5556
004 Winellska skolan (Gesterby s, Gesterbybågen 3 (ingång A4 2098 2079 4177 1693 1644 3337
005 Kirkkoharjun koulu (Kirkonky, Stationsvägen 8 3055 3166 6221 2479 2677 5156
006 Heikkilän koulu (Jolkby), Älgvägen 7a 3285 3383 6668 2642 2721 5363
007 Kantvikin koulu, Toppstigen 2 3213 3065 6278 2434 2342 4776
Totalt Kyrkslätt
    19782 19848 39630 15272 15430 30702