BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
271 KumoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Koulukeskus, Haapionkatu 13 1584 1678 3262 1339 1468 2807
002 Sataedun päärakennus, Suoratie 1 971 965 1936 815 798 1613
003 Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277 477 420 897 402 364 766
004 Risten koulu, Risteentie 408 527 500 1027 449 421 870
Totalt Kumo
    3559 3563 7122 3005 3051 6056