BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
290 KuhmoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hietaperän koulu, Pohjoispuolentie 2091 223 177 400 190 148 338
002 Iivantiiran entinen koulu, Kekkostie 4264 135 94 229 127 84 211
003 Lentiiran entinen koulu, Lentiirantie 4255 172 122 294 161 109 270
004 Kuhmo-talo, Koulukatu 1 3727 3551 7278 3211 3098 6309
Totalt Kuhmo
    4257 3944 8201 3689 3439 7128