BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
288 KronobyDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommungården, Säbråvägen 2 1403 1424 2827 1118 1127 2245
002 Nedervetil skola, Tastvägen 30 833 783 1616 648 611 1259
003 Terjärv skola, Ringvägen 143 1008 981 1989 840 824 1664
Totalt Kronoby
    3244 3188 6432 2606 2562 5168