BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
287 KristinestadDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kristinahallen, Repslagaregatan 16 1367 1480 2847 1180 1270 2450
002 Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5 291 235 526 239 200 439
003 Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9 178 150 328 153 135 288
004 UF lokalen Majbo, Åbackvägen 4 154 148 302 144 128 272
005 Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227 105 107 212 89 92 181
006 Korsbäcks UF lokal, Korsbäckvägen 560 54 63 117 53 56 109
007 Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 796 768 1564 676 649 1325
008 Sideby byacenter, Sidebyvägen 640 74 72 146 68 67 135
009 Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1 126 102 228 111 92 203
010 Ömossa UF lokal, Ömossavägen 106 126 114 240 112 102 214
Totalt Kristinestad
    3271 3239 6510 2825 2791 5616