BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
280 KorsnäsDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Molpe skola, Sjövägen 49 272 248 520 222 208 430
002 Kommungården, Korsnäs, Strandvägen 4323 467 468 935 381 395 776
003 Harrström daghem, Gamla Strandvägen 193 A 161 129 290 131 112 243
004 Taklax skola, Taklaxvägen 620 180 155 335 153 135 288
Totalt Korsnäs
    1080 1000 2080 887 850 1737