BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
499 KorsholmDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bodagården, Björkövägen 735 175 159 334 155 144 299
002 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94 424 420 844 335 324 659
003 Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21 183 152 335 139 119 258
004 Södra Vallgrund uf-lokal, Sommarösundsvägen 335 174 180 354 150 153 303
005 Odd Inn, Söderuddsvägen 1526 96 89 185 85 80 165
006 Iskmo-Jungsund uf-lokal, Jungsundvägen 575 411 421 832 335 334 669
007 Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64 1001 1006 2007 709 716 1425
008 Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby (huv 1599 1666 3265 1311 1398 2709
009 Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10 1297 1313 2610 958 1003 1961
010 Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41 368 342 710 298 279 577
011 Helsingby skola, Pundarsvägen 52 752 687 1439 580 523 1103
012 Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247 316 315 631 239 225 464
013 Solf skola, Idrottsgränd 3 1025 1040 2065 768 775 1543
014 Samlingshuset, Koskövägen 704 145 134 279 109 108 217
015 Petsmo skola, Petsmovägen 508 310 281 591 233 218 451
016 Kvevlax lärcenter, Funisbackvägen 8 885 863 1748 655 646 1301
017 Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19 169 159 328 124 121 245
018 Marthagården, Vassor byväg 31 145 124 269 105 96 201
019 Hankmo skola, Eidisbackvägen 150 170 157 327 143 126 269
020 Byagården, Österhankmovägen 693 116 119 235 93 92 185
021 Köklot byagård, Köklotvägen 1436 30 26 56 24 22 46
Totalt Korsholm
    9791 9653 19444 7548 7502 15050