BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
261 KittiläDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sirkan koulu, Ounasjoentie 23 870 878 1748 727 727 1454
002 Raattaman koulu, Ounasjoentie 5463 70 46 116 55 40 95
003 Alakylän koulu, Rovaniementie 3491 71 63 134 65 58 123
004 Vuoman koulu, Vuomantie 1328 174 134 308 159 111 270
005 Kiistalan koulu, Kiistalantie 3500 91 75 166 79 69 148
006 Kaukosen koulu, Kylätie 46 168 150 318 141 127 268
007 Kittilän lukio, Valtatie 11 1738 1799 3537 1386 1475 2861
008 Kallon kauppa, Kallontie 2185 84 74 158 71 63 134
Totalt Kittilä
    3266 3219 6485 2683 2670 5353