BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
260 KiteeDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Kiteentie 25 1876 1993 3869 1644 1800 3444
002 Puhoksen koulu, Kartanontie 5 579 524 1103 518 449 967
003 Sivistys- ja kulttuurikeskus, Koulutie 3 1630 1589 3219 1347 1319 2666
004 Kesälahden kirjasto, Pyhäjärventie 3 999 948 1947 875 837 1712
Totalt Kitee
    5084 5054 10138 4384 4405 8789