BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
322 KimitoönDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Dalsbruks skolas mediatek, Einarsvägen 1 657 645 1302 585 581 1166
002 Församlingshemmet i Dragsfjä, Kapellbacksvägen 6 607 611 1218 528 542 1070
003 Kasnäs badhus, Kasnäsvägen 1294 162 158 320 148 136 284
004 Skolcentrets matsal, Skolvägen 4 1524 1536 3060 1253 1259 2512
005 Biblioteket i Västanfjärd, b, Lammalavägen 106 384 344 728 326 294 620
Totalt Kimitoön
    3334 3294 6628 2840 2812 5652