BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
240 KemiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 2798 3311 6109 2442 2966 5408
002 Palvelukeskus Purola, Purolankatu 1 1731 1657 3388 1442 1371 2813
003 Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 2095 2040 4135 1595 1599 3194
004 Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 2752 2630 5382 2247 2180 4427
005 Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 889 851 1740 773 734 1507
Totalt Kemi
    10265 10489 20754 8499 8850 17349