BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
272 KarlebyDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6 2450 2326 4776 1955 1892 3847
002 Stenängens skola, Granvägen 3 2086 2363 4449 1749 2023 3772
003 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 985 1062 2047 783 844 1627
004 Stadshuset, Salutorget 5 3205 3516 6721 2790 3105 5895
005 Donnerska skolan, Banergatan 3 1115 1290 2405 965 1134 2099
006 Villa skola, Hemgårdsvägen 3 1703 1626 3329 1232 1167 2399
007 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16 1875 1908 3783 1340 1377 2717
008 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6 1247 1230 2477 926 906 1832
009 Halkokari skola, Halkokarivägen 20 1804 1881 3685 1381 1476 2857
010 Storby allaktivitetshus, Broändavägen 2 2677 2730 5407 1885 1955 3840
011 Öja skola, Öjavägen 454 410 358 768 340 307 647
012 Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46 1956 1884 3840 1462 1440 2902
013 Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2 744 720 1464 594 593 1187
014 Maringais skola, Niemivägen 2 916 837 1753 691 645 1336
015 Rahkonen skola, Rahkonenvägen 246 436 430 866 346 322 668
Totalt Karleby
    23609 24161 47770 18439 19186 37625