BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
208 KalajokiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Entinen Raution Osuuspankki, Rautiontie 1703 497 422 919 344 306 650
002 Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33 632 594 1226 465 430 895
003 Pohjankylän koulu, Marttilantie 6 2336 2436 4772 1885 1975 3860
004 Kalajoen ammattiopisto ARTEM, Opintie 2 1396 1311 2707 1091 1021 2112
005 Kalajoen Himangan palvelutoi, Raumankarintie 2 1378 1361 2739 1137 1106 2243
Totalt Kalajoki
    6239 6124 12363 4922 4838 9760