BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
205 KajanaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13 2177 2667 4844 1995 2497 4492
002 Purolan päiväkoti, Makkolankatu 18 1222 1139 2361 999 919 1918
003 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1580 1558 3138 1333 1326 2659
004 Kainuun ammattiopisto, kultt, Timperintie 3 1762 1758 3520 1404 1426 2830
005 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1675 1785 3460 1334 1450 2784
006 Teppanan koulu, Eliaksentie 4 1464 1776 3240 1253 1550 2803
007 Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7 2002 2018 4020 1548 1570 3118
008 Kirkkoahon kylätalo, Hannusrannantie 5 582 568 1150 448 414 862
009 Kuluntalahden koulu, Kulunkierto 2 701 628 1329 505 428 933
010 Nakertajan koulu, Jousitie 15 1404 1311 2715 1053 988 2041
011 Lohtajan koulu, Satumaantie 1 2124 1892 4016 1706 1481 3187
012 Vuoreslahden kylätalo, Vuoreslahdentie 973 301 277 578 239 214 453
013 Mainuan kylätalo, Mainuanniementie 3 358 287 645 290 237 527
014 Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 420 410 830 368 355 723
015 Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 488 407 895 439 351 790
Totalt Kajana
    18260 18481 36741 14914 15206 30120