BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
718 Åland Stat mgt
170 JomalaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vikingaåsens skola, Skolvägen 3 1601 1523 3124 1193 1177 2370
002 Gottby daghem, Södersundavägen 765, Gottby 1066 1049 2115 793 785 1578
Totalt Jomala
    2667 2572 5239 1986 1962 3948