BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
598 JakobstadDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 922 1164 2086 858 1087 1945
002 Jakobstads Gymnasium, Skolgatan 20 814 855 1669 699 748 1447
003 Lagmans skola, Lagmansgatan 2 848 810 1658 704 690 1394
004 Kyrkostrands och Jungmans sk, Bagarnäsvägen 32 1272 1250 2522 971 950 1921
005 Idrottsgården, Pedersesplanden 8 997 1043 2040 849 906 1755
006 Vestersundsby skola, Skolvägen 32 1109 1038 2147 821 792 1613
007 Permo daghem, Permovägen 26 1370 1315 2685 1082 1027 2109
008 Itälä skola, Industrivägen 13 1004 958 1962 861 827 1688
009 Länsinummi skola, Västerleden 1 1254 1202 2456 952 944 1896
Totalt Jakobstad
    9590 9635 19225 7797 7971 15768