BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
149 IngåDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ungdomsföreningshuset Wallha, Valhallavägen 15 158 117 275 131 102 233
002 Degerby skola, Solbergvägen 1 483 441 924 375 341 716
003 Kommungården-Biblioteket, Strandvägen 2 1318 1456 2774 1077 1222 2299
004 Ingbohed ungdomsföreningshus, Täktervägen 387 447 439 886 365 364 729
005 Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399 271 266 537 216 203 419
Totalt Ingå
    2677 2719 5396 2164 2232 4396