BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
153 ImatraDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vuoksenniskan koulu, Vuoksenniskantie 96 3209 3156 6365 2712 2706 5418
002 Tainiotalo, Juskunmäenkatu 24 2306 2294 4600 1906 1915 3821
003 Saimaan ammattiopisto Sampo, Koulukatu 5 2050 2382 4432 1771 2066 3837
004 Kosken koulu, Kanavakatu 6 2006 2024 4030 1715 1752 3467
005 Teatteri Imatra, Kallenkuja 3 3433 3665 7098 2942 3231 6173
Totalt Imatra
    13004 13521 26525 11046 11670 22716