BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
140 IdensalmiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kangaslammin koulu, Petter Kumpulaisentie 30 3936 3764 7700 3165 3012 6177
002 Hernejärven koulu, Parkinlahdentie 15 377 328 705 307 272 579
003 Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9 2327 2822 5149 2032 2579 4611
004 Kirkonsalmen koulu, Koulutie 4 3647 3590 7237 2903 2914 5817
005 Runnin koulu, Runnintie 535 295 272 567 242 222 464
Totalt Idensalmi
    10582 10776 21358 8649 8999 17648