BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
102 HuittinenDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1399 1389 2788 1151 1129 2280
002 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1454 1609 3063 1254 1414 2668
003 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1414 1407 2821 1137 1136 2273
004 Sallilan koulu, Sallilantie 63 733 652 1385 626 550 1176
Totalt Huittinen
    5000 5057 10057 4168 4229 8397