BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
111 HeinolaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Päiväkoti Satulinna, Lusinraitti 2 325 275 600 281 223 504
002 Kirkonkylän koulu, Koulukuja 1 1398 1342 2740 1179 1117 2296
003 Valtuustotalo, Rauhankatu 3 a 1934 2384 4318 1750 2209 3959
004 Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 1 1308 1362 2670 1106 1174 2280
005 Tommola-talo, Hiidenhaudantie 2 1401 1411 2812 1245 1249 2494
006 Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7 1439 1533 2972 1225 1307 2532
007 Myllyojan koulu, Karjalantie 90 893 911 1804 718 746 1464
008 Vierumäen koulu, Tupamäentie 1 400 372 772 341 313 654
Totalt Heinola
    9098 9590 18688 7845 8338 16183