BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
090 HeinävesiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjasto, Virastokuja 4 1225 1218 2443 1058 1058 2116
002 Karvion koulu, Venevalkamantie 2 441 366 807 398 331 729
Totalt Heinävesi
    1666 1584 3250 1456 1389 2845