BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
086 HausjärviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Eskon koulu, Hikiäntie 223 1062 994 2056 830 782 1612
002 Monnin koulu, Rajalantie 140 597 570 1167 457 418 875
003 Kunnanvirasto, Keskustie 2-4 1378 1365 2743 1118 1142 2260
004 Ryttylän koulu, Koulutie 14 1178 1112 2290 943 888 1831
Totalt Hausjärvi
    4215 4041 8256 3348 3230 6578