BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
079 HarjavaltaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Harjavallan liikunta- ja uim, Yhdyskatu 2 1985 2128 4113 1673 1863 3536
002 Vinnarin toiminta- ja kuntou, Annalankatu 8 1408 1413 2821 1143 1158 2301
Totalt Harjavalta
    3393 3541 6934 2816 3021 5837