BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
078 HangöDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Servicehuset Astrea, Berggatan 4 845 849 1694 727 739 1466
002 Hangonkylän koulu, Hangöbyvägen 45 1056 1036 2092 884 863 1747
003 Haagapuiston koulu, Bromarvsgatan 36 1056 1050 2106 909 923 1832
004 Tita-Marian koulu, Rilaxgatan 13 636 635 1271 547 551 1098
005 Björklid, Täktomvägen 319 288 280 568 238 222 460
006 Lappohjan koulu, Skolgränd 4 255 238 493 227 205 432
Totalt Hangö
    4136 4088 8224 3532 3503 7035