BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
069 HaapajärviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Kirkkokatu 2 3558 3443 7001 2790 2701 5491
Totalt Haapajärvi
    3558 3443 7001 2790 2701 5491