BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
224 HögforsDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Nyhkälän koulun ala-aula, Huhdintie 13 1629 1831 3460 1378 1546 2924
002 Haukkamäen koulu, Vanha Turuntie 28 1307 1250 2557 1044 993 2037
003 Toivikkeen päiväkoti, Pajakatu 15 1407 1332 2739 1153 1064 2217
Totalt Högfors
    4343 4413 8756 3575 3603 7178