BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
235 GrankullaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Mäntymäen koulu, Brandkårsvägen 12 1593 1697 3290 1279 1369 2648
002 Mäntymäen koulu, Brandkårsvägen 12 1490 1695 3185 1131 1364 2495
003 Mäntymäen koulu, Brandkårsvägen 12 1629 1668 3297 1253 1292 2545
Totalt Grankulla
    4712 5060 9772 3663 4025 7688