BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
075 FredrikshamnDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pappilansalmen koulu (ent. l, Torvensoittajankatu 2 1641 1589 3230 1337 1343 2680
002 Husulan koulu, Töytärintie 20 1456 1419 2875 1246 1177 2423
003 Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233 212 197 409 186 164 350
004 Keskuskoulu, Viipurinkatu 1 1078 1380 2458 972 1268 2240
005 Metsäkylän koulu, Tönnösentie 10 273 214 487 227 175 402
006 Neuvottoman koulu, Suntiontie 1 667 686 1353 548 574 1122
007 Poitsilan koulu, Rastipolku 7 1264 1202 2466 1076 1027 2103
008 Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 243 207 450 202 182 384
009 Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8 1520 1694 3214 1317 1451 2768
010 Uuden-Summan koulu, Siitosentie 58 1253 1148 2401 1007 953 1960
011 Vilniemen urheilutalo, Seurantalontie 6 446 378 824 360 304 664
Totalt Fredrikshamn
    10053 10114 20167 8478 8618 17096