BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
051 EuraåminneDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Luvian kirjasto, Lukkarilantie 4 1648 1616 3264 1286 1289 2575
002 Kunnanvirasto, Kalliotie 5 2331 2340 4671 1885 1894 3779
003 Lapijoen koulu, Metsäläntie 2 838 618 1456 682 497 1179
Totalt Euraåminne
    4817 4574 9391 3853 3680 7533