BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
989 EtseriDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pirkanlinna, Lukiontie 3 2849 2763 5612 2367 2335 4702
Totalt Etseri
    2849 2763 5612 2367 2335 4702