BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
047 EnontekisDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hetan koulukeskus, Puistomäentie 3 509 459 968 443 412 855
002 Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32 175 150 325 151 118 269
003 Kilpisjärven monitoimitalo, Tsahkalluoktantie 1 79 84 163 68 71 139
004 Peltovuoman koulu, Ounastie 3111 214 175 389 176 146 322
Totalt Enontekis
    977 868 1845 838 747 1585