BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
010 AlavusDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001A Lukio, Kirkkotie 12 2213 2162 4375 1825 1790 3615
002B Elinkeinotalo, Okslammentie 9 2137 2083 4220 1701 1676 3377
003C Töysä-talo, Rantatie 2 1464 1400 2864 1157 1091 2248
Totalt Alavus
    5814 5645 11459 4683 4557 9240