BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
020 AkaaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 2486 2625 5111 1975 2135 4110
002 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 1860 1794 3654 1495 1467 2962
003 Viialan kirjasto, Solmukatu 3 2654 2643 5297 2080 2055 4135
004 Kylmäkosken lehtipiste, Haavistontie 7 as. 10 1276 1160 2436 1058 955 2013
Totalt Akaa
    8276 8222 16498 6608 6612 13220