V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.05.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276162 315709 591871 22,5128 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 471415 486363 957778 36,4308 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223010 235536 458546 17,4416 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102738 105510 208248 7,9210 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178299 185631 363930 13,8427 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 249073 258498 507571 19,3063 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201477 206079 407556 15,5021 15 5. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199262 202622 401884 15,2863 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210568 210501 421069 16,0161 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132315 133538 265853 10,1122 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239316 235724 475040 18,0690 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86279 86147 172426 6,5585 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569914 2661858 5231772 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13135 13566 26701 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583049 2675424 5258473 200