V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.01.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276651 316240 592891 22,5510 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469956 484920 954876 36,3194 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223015 235497 458512 17,4398 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102968 105673 208641 7,9358 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178310 185648 363958 13,8434 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 248704 258142 506846 19,2782 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201984 206623 408607 15,5416 15 5. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199497 202932 402429 15,3066 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210633 210601 421234 16,0219 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132439 133820 266259 10,1273 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239350 235604 474954 18,0652 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86407 86308 172715 6,5693 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569914 2662008 5231922 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13073 13496 26569 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582987 2675504 5258491 200